เทคโนโลยีแต่ละประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น

เทคโนโลยีแต่ละประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น

เทคโนโลยีแต่ละประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ได้แทรกซึมเข้าไปในทุกรอยแยกเล็ก ๆ ของชีวิตมนุษย์ใน ทุก ๆ วินาที ซึ่งผู้คนกำลังใช้เทคโนโลยีบางรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ช่วยส่องสว่างในห้อง หรือคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่ซับซ้อนที่เราถืออยู่ทุกวัน (ที่เรียกว่าสมาร์ทโฟน)

ส่วนช่องว่างอันกว้างใหญ่นี้ ได้แสดงให้เราเห็นว่า คำว่า เทคโนโลยี นั้น มีความครอบคลุมอย่างมาก และมีรูปแบบ ประเภท และกลุ่มที่แตกต่างกันอยู่มากมาย

และในบทความนี้ เราจะหารือ และอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี 10 ประเภท ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา เพื่อให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น สะดวก และดีขึ้นนั่นเอง โดยประเภทของเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือคิดค้นขึ้นมานั้น มีดังนี้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IT เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่ง IT เป็นวิธีการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

การดึงข้อมูล การส่ง และระบบเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของ IT ส่วนการใช้งาน IT เป็นหลักในธุรกิจ และโลกธุรกิจ แม้ว่าทุกด้านของชีวิตจะได้รับประโยชน์จาก IT

ในพื้นที่ธุรกิจที่ผลผลิตเป็นปัจจัยสำคัญ IT ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก ระบบอัตโนมัติ และโซลูชันไอทีที่มีความเร็วแบบพังทลาย เมื่อเทียบกับทางเลือกของมนุษย์ ช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก นอกจากนี้ IT ยังมีความจำเป็นในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และการศึกษากระบวนการผลิต หากไม่มีโซลูชันด้าน IT ธุรกิจขนาดเล็กก็จะพิการไปเลยก็ว่าได้

2. เทคโนโลยีทางการแพทย์

เทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ และแนวทางแก้ไขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการช่วยเหลือในเรื่องสุขภาพทั่วไป หรือเพื่อเอาชนะโรคร้ายแรง และโรคร้ายแรง ตั้งแต่แว่นสายต าและผ้าพันแผล ไปจนถึงเครื่องสแกน MRI เทคโนโลยีทางการแพทย์มุ่งเป้าไปที่การลดปัญหาด้านสุขภาพในชีวิต

ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น และในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การสแกน MRI สามารถทำได้เพื่อระบุว่าสิ่งใดผิดปกติกับคุณในฐานะเครื่องมือวินิจฉัย ซึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในการค้นหาโรคเท่านั้น แต่ยังใช้ในการรักษา และติดตามผลด้วย

อุปกรณ์ทั่วไป เช่น อุปกรณ์วัดความดันโลหิต หรือเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด ล้วนเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งอุปกรณ์ทั่วไปเหล่านี้ มักใช้ทุกวันเพื่อติดตามสภาพของบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยง/ลดสถานการณ์ที่ไม่ต้องการ รูปแบบอื่น ๆ ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ ถูกนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินที่รุนแรงเพื่อช่วยชีวิตบุคคล

ในบรรดาการใช้และเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญ และมีผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากช่วยชีวิตได้อย่างแท้จริง

3. เทคโนโลยีการสื่อสาร

เทคโนโลยีการสื่อสารหมายถึงฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารดิจิทัล ซึ่งอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์ และพีซี คือ ‘ฮาร์ดแวร์’ บริการต่าง ๆ เช่น การโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันการส่งข้อความ และการส่งจดหมาย คือ ‘ซอฟต์แวร์’

ความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นนิยามง่าย ๆ ว่า “ทำให้ผู้คนเชื่อมต่อถึงกัน” ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีการสื่อสาร ผู้คนสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ในขณะที่อยู่คนละขั้วในโลกนี้

เทคโนโลยีการสื่อสารก็มีความสำคัญในองค์กรปกครองสมัยใหม่ และโลกธุรกิจเช่นกัน ด้วยความรวดเร็วในการดำเนินการด้านใดด้านหนึ่งเหล่านี้ การอัปเดตและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ การขาดการสื่อสาร หรือการหยุดทำงานอาจเสี่ยงต่อการดำเนินงานขนาดใหญ่ที่ตกอยู่ในอันตราย

4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการผลิต

เทคโนโลยีในสาขาอุตสาหกรรมเป็นทางเลือกที่เร็วกว่า และถูกกว่าสำหรับวิธีการแบบเก่า เครื่องจักรสมัยใหม่ เช่น การตีขึ้นรูปอัตโนมัติ สายสายพานลำเลียง เตาอบขนาดใหญ่ โรงสี CNC เป็นต้น เป็นรูปแบบของเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม

เครื่องจักรเหล่านี้ช่วยลดเวลาในการผลิต เนื่องจากการประมวลผลจำนวนมากสามารถทำได้ในแต่ละครั้ง และความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตของโรงงานในโรงงาน

อุปกรณ์จำนวนมากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นแบบอัตโนมัติ และมีช่างเทคนิคที่ได้รับค่าจ้างเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถดูแลโรงงานทั้งหมดได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไร

5. เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษากำหนดอุปกรณ์และวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ รายการอุปกรณ์ มีตั้งแต่เครื่องคิดเลขธรรมดาไปจนถึงเทคโนโลยีอีเลิร์นนิงเสมือนจริงยุคถัดไป

แนวคิดหลักของเทคโนโลยีการศึกษา คือ การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และการอำนวยความสะดวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในระดับต่าง ๆ

อย่างแรกเลย ในโรงเรียน อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พีซี และโปรเจ็กเตอร์ ถูกใช้อย่างที่เราพูด จุดประสงค์ในที่นี้คือเพื่อให้ครูสอนได้อย่างราบรื่นและใช้เวลาน้อยลงในการทำให้นักเรียนต้องผ่านหน้าต่าง ๆ ในขณะที่ยังใช้องค์ประกอบของความสดใสโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหัวข้อสนทนาได้ดีขึ้น

ประการที่สอง ในสถานที่ที่การศึกษายังไปไม่ถึง ที่ไม่มีโรงเรียน สามารถจัดห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้แฮงเอาท์วิดีโอ ฯลฯ เพื่อสอนเด็กๆ ได้ โดยองค์กร และบุคคลด้านสวัสดิการหลายแห่งในปัจจุบัน กำลังใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดแคลนให้ดีขึ้น

6. เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ความก้าวหน้าในวิธีการก่อสร้าง และอุปกรณ์เรียกว่า เทคโนโลยีการก่อสร้าง ‘ความก้าวหน้า’ นี้มีตั้งแต่การประดิษฐ์ค้อนไปจนถึงการสร้างรถปราบดิน ซึ่งการพัฒนาใหม่ใด ๆ ที่ทำให้การก่อสร้างโครงการใด ๆ ดำเนินไปเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเทคโนโลยีการก่อสร้าง

เทคโนโลยีการก่อสร้างรูปแบบใหม่ล่าสุดเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างยิ่งและนำเสนอสัญญาของกระบวนการที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในอนาคต และสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิคล่าสุด เช่น LiDAR เพื่อประเมินสถานที่ก่อสร้างล่วงหน้าได้

ส่วนการใช้ความเป็นจริงเสมือน จะช่วยและปรับปรุงด้านการออกแบบของกระบวนการ และเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับงานหนักควบคู่ไปกับการใช้ระบบควบคุมกองยานพาหนะสามารถรับประกันเวลาก่อสร้างที่ต่ำลงได้

7. เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ รวมถึงระบบออนบอร์ดและฮาร์ดแวร์ของเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นระบบเชิงพาณิชย์หรือเครื่องบินสงคราม โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการบินและอวกาศด้วย การผลิตเครื่องบิน วัสดุ การออกแบบ ฯลฯ ยังเป็นเทคโนโลยีการบินและอวกาศอีกด้วย แม้แต่การพัฒนาขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์และเทคโนโลยีการพรางตัวก็ตกอยู่ภายใต้เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ความสำคัญของเทคโนโลยีการบิน และอวกาศ สำหรับประชาชนทั่วไป คือ การใช้ และการพัฒนาเทคโนโลยีการบิน และอวกาศทำให้การบินปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องบินรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย และเงินเป็นหลัก แต่ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยใหม่ ๆ มากมาย และความเร็วที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการบิน

8. เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ การอบขนมปังเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพ-การใช้ยีสต์ ตามเนื้อผ้าเทคโนโลยีชีวภาพจะใช้สิ่งมีชีวิตตามที่เป็นอยู่ แต่การแนะนำของพันธุวิศวกรรม DNA ของจุลินทรีย์ที่ใช้นั้นถูกจัดการตามความต้องการ

เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่น ชีวเคมี และพันธุศาสตร์ ทุก ๆ ปี เทคโนโลยีชีวภาพทำให้เกิดความก้าวหน้าหลายประเภท เช่น ในด้านยา การบำบัด หรือแม้แต่เชื้อเพลิงชีวภาพ

9. เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการเกษตร อุปกรณ์ความแม่นยำ หุ่นยนต์ โดรน GPS รถแทรกเตอร์ ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีทางการเกษตร

จุดประสงค์ของอุปกรณ์เหล่านี้คือการเพิ่มการผลิต และลดต้นทุน เมื่อใช้ GPS และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน จะพบสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะปลูก

จากนั้น การใช้หุ่นยนต์ช่วยให้เกษตรกรมีความแม่นยำด้วยวิธีการที่พวกเขาสามารถกำหนดเป้าหมายเป็นหย่อม ๆ ของทุ่งและไม่ต้องเสียปุ๋ยและวัสดุอื่น ๆ และวิทยาการหุ่นยนต์ ยังช่วยในการติดตามและจัดการทรัพยากร โดยรวมแล้ว เทคโนโลยีการเกษตรช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต

10. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ทดสอบ บำรุงรักษา และควบคุมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดังกล่าวใช้ในการใช้งานทางธุรกิจและการใช้งานที่อยู่อาศัย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา การใช้เทคโนโลยีนี้มีอยู่ในทุกมุมของชีวิตในขณะนี้

เนื่องจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เราจึงสามารถมีเทคโนโลยีรูปแบบอื่นๆ ได้อธิบายไว้ที่นี่ ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ใช้ในอุปกรณ์ไฮเทคทำจากไมโครชิป ชิปหน่วยความจำ ไมโครโปรเซสเซอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีแต่ละประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น

Credit https://up388.com/

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม /