เทคโนโลยี RPA คืออะไร

เทคโนโลยี RPA คืออะไร

เทคโนโลยี RPA คืออะไร ซอฟต์แวร์ Robotic process automation (RPA) หรือระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ คือ การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อจัดการงานปริมาณมากที่ทำซ้ำได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มนุษย์ต้องดำเนินการ งานเหล่านี้อาจรวมถึงการสืบค้นการคำนวณ และการดูแลบันทึก และธุรกรรมต่าง ๆ

เทคโนโลยี RPA คืออะไร

Credit https://ufa6699.com

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม

โดยเทคโนโลยี RPA ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ( บอท ) ที่สามารถเลียนแบบคนงานที่เป็นมนุษย์ได้ ซึ่งบอท RPA สามารถล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชัน ป้อนข้อมูลคำนวณ และทำงานให้เสร็จสิ้น จากนั้นออกจากระบบ ซึ่งปัจจุบันผู้ปฏิบัติแบ่งเทคโนโลยี RPA ออกเป็น 3 ประเภทกว้าง ๆ ได้แก่ Probots ( โพรบอท ) Knowbots ( โนว์บอท ) และ Chatbots ( แชทบอท )

1. Probots คือ บอทที่ทำตามกฎง่าย ๆ ที่ทำซ้ำได้ ในการประมวลผลข้อมูล

2. Knowbots คือ บอทที่ค้นหาอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุ

3. Chatbots เป็นตัวแทนเสมือน ที่สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์

เทคโนโลยี RPA ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร แต่บริษัท สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และระบบที่มีอยู่ 

สิ่งที่ทำให้ RPA แตกต่างจากระบบไอทีอัตโนมัติแบบเดิม คือ ความสามารถของซอฟต์แวร์ RPA ในการรับรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อซอฟต์แวร์ RPA ได้รับการตั้งค่า หรือป้อนข้อมูลให้จับภาพ

และวิเคราะห์การกระทำของกระบวนการเฉพาะ ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์จะสามารถจัดการข้อมูล และกระตุ้นการตอบสนอง โดยเริ่มการดำเนินการใหม่ และสื่อสารกับระบบอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ของ RPA มีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ สามารถช่วยองค์กรในการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้ ดังต่อไปนี้

  • การให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น
  • ดูแลให้การดำเนินธุรกิจ และกระบวนการเป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรฐาน
  • ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้น
  • ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยการแปลงข้อมูลกระบวนการเป็นดิจิทัล และการตรวจสอบ
  • สร้างการประหยัดต้นทุน สำหรับงานที่ต้องทำเอง และซ้ำ ๆ และทำให้พนักงานมีประสิทธิผลมากขึ้น

การประยุกต์ใช้ RPA ด้านไหนบ้าง

แอปพลิเคชั่นยอดนิยมบางตัวของ RPA มีดังต่อไปนี้

  • การบริการลูกค้า : RPA สามารถช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานจากศูนย์ติดต่ออัตโนมัติ รวมถึงการตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การอัปโหลดเอกสารที่สแกน และการตรวจสอบข้อมูลแบบอนุมัติ หรือการปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
  • การบัญชี : องค์กรสามารถใช้ RPA สำหรับการบัญชีทั่วไป การบัญชีปฏิบัติกา รการรายงานธุรกรรม และการจัดทำงบประมาณ เป็นต้น
  • บริการทางการเงิน : บริษัทในอุตสาหกรรม ที่ใช้ในการบริการทางการเงินสามารถใช้ RPA สำหรับการชำระเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปิด และปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ การจัดการคำขอ การตรวจสอบ และการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
  • ทรัพยากรบุคคล : โดย RPA สามารถทำให้งานทรัพยากรบุคคลเป็นไปโดยอัตโนมัติ รวมถึงการเริ่มต้น และการออกจากงาน การอัปเดตข้อมูลพนักงาน และกระบวนการส่งใบบันทึกเวลา
  • การจัดการซัพพลายเชน : โดย RPA สามารถใช้สำหรับการจัดซื้อ การประมวลผลคำสั่งซื้อ และการชำระเงินโดยอัตโนมัติ การตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง และการติดตามการจัดส่ง

แม้ว่าซอฟต์แวร์ของระบบอัตโนมัตินี้ คาดว่าจะเข้ามาแทนที่พนักงานประจำได้ถึง 140 ล้านคนทั่วโลก ภายในปี 2568 แต่งานคุณภาพสูงจำนวนมาก จะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ดูแล และปรับปรุงซอฟต์แวร์ RPA

เมื่อหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์เข้ามาแทนที่คนในองค์กร ผู้บริหารระดับ C จำเป็นต้องรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจ ว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจจะบรรลุผล และมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลใหม่ และเทคโนโลยีอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ยังกำหนดให้ CTO / CIO มีบทบาทความเป็นผู้นำมากขึ้น และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปรับใช้เครื่องมือ RPA

นอกจากนี้ COO , CIO และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้บริหารระดับ C ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเจ้าของกระบวนการที่เป็นแบบอัตโนมัติ ทุกคนควรทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยระดับองค์กรสำหรับการควบคุม และปฏิบัติการบอทข้ามระบบด้วย

ตลาดอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์กำลังมุ่งหน้าไปที่ใด

จากรายงาน Global Market Insights Inc. คาดว่า ตลาด RPA จะสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2567 การที่องค์กรต่าง ๆ นำเทคโนโลยี RPA มาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ และเพิ่มการประหยัดค่าใช้จ่าย จะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาด กระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ได้มากที่สุดในช่วงนั้น

ปัจจุบันเทคโนโลยี Robotic process automation หรือซอฟต์แวร์ RPA มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับองค์กรที่มีระบบที่แตกต่าง และซับซ้อนจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องโต้ตอบกันอย่างลื่นไหล และมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หากแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จากระบบทรัพยากรบุคคลไม่มีรหัสส่งซอฟต์แวร์

ระบบอัตโนมัติแบบเดิมจะตั้งค่าสถานะแบบฟอร์มว่า มีข้อยกเว้น และพนักงานจะจัดการข้อยกเว้นโดยค้นหารหัสส่งข้อมูลที่ถูกต้อง และป้อนลงในแบบฟอร์ม เมื่อแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ พนักงานอาจส่งไปยังบัญชีเงินเดือน

เทคโนโลยี RPA คืออะไร

เพื่อป้อนข้อมูลในระบบบัญชีเงินเดือนขององค์กร อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยี RPA หรือซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้ด้วยตนเอง และแก้ไขตนเอง จะจัดการกับข้อยกเว้น และโต้ตอบกับระบบเงินเดือนโดยไม่ต้องให้มนุษย์ช่วยเหลือ