Digital Economy คืออะไร

Digital Economy คืออะไร

Digital Economy คืออะไร โดยจะเห็นว่า โลกของเรา หรือโลกอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่า มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง หลายอย่าง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในตัวขับเคลื่อนพื้นฐานนั้น ก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั่นเอง

โดยหลัก ๆ แล้ว การเปลี่ยนแปลงทางด้าน หรือการเปลี่ยนแปลงทางโลกของดิจิทัลนั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวกับ “ยูนิคอร์น” ทางอินเทอร์เน็ตเลย ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อทำสิ่งที่คุณทำอยู่แล้ว แต่มันดีกว่าเดิมนั่นเอง

ซึ่งสิ่งที่เป็นยูนิคอร์น หรือยูนิคอร์นนั้น เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเอกชน ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทุน Aileen Lee ได้บัญญัติศัพท์ไว้ในปี 2013 โดยอ้างถึงสัตว์ในตำนาน เพื่อเป็นตัวแทนของกิจการที่มีกำไร ซึ่งอาจหาได้ยากมากในเวลานั้น

แต่จะมีเพียง 39 บริษัทเท่านั้น ที่ได้มีการจดทะเบียนในช่วงแรก ๆ แต่ในขณะที่ในปัจจุบันนั้น มีมากกว่า 450 แห่งทั่วโลก โดยมีการประเมินมูลค่ารวมกันในสหรัฐฯ 1.5 ล้านล้านเหรียญ

สำหรับพวกเราที่เหลือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งหมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงบริการ หรือธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนกระบวนการแบบแมนนวล (ที่ไม่ใช่ดิจิทัล) ด้วยกระบวนการดิจิทัล หรือแทนที่เทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้าสมัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่อัปเกรดแล้วนั่นเอง ซึ่งเศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเช่นกัน และกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความหมายของDigital Economy คืออะไร

โดย Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อทางออนไลน์ ในหลาย ๆ พันล้านครั้ง ของในแต่ละวัน ระหว่างผู้คน ธุรกิจ อุปกรณ์ ข้อมูล และกระบวนการต่าง ๆ

โดยส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ก็คือ การเชื่อมต่อที่มากเกินไป ซึ่งหมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างกัน ของผู้คน องค์กร และเครื่องจักร ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี มือถือ และอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ (IoT) เป็นต้น

สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ที่กำลังก่อตัวขึ้น และเป็นบ่อนทำลายความคิดแบบเดิม ๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร และวิธีที่ผู้บริโภคได้รับบริการข้อมูล และสินค้า

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ TechCrunch ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ระบุว่า“ Uber ซึ่งเป็นบริษัทรถแท็กซี่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มียานพาหนะใด ๆ Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ไม่สร้างเนื้อหาใด ๆ อาลีบาบาผู้ค้าปลีก ที่มีมูลค่าสูงสุดไม่มีสินค้าคงคลัง และ Airbnb ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่พักรายใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มีอสังหาริมทรัพย์ และมีบางอย่างที่น่าสนใจกำลังเกิดขึ้น”

Internet of Things (IoT) คืออะไร

โดย Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลกดิจิทัล และโลกทางกายภาพ โดยการรวบรวม การวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคาดการณ์ และทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติ

เนื่องจาก ราคาเซ็นเซอร์ลดลงอย่างต่อเนื่อง เราจึงอยู่ในยุคที่ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนธุรกิจอุปกรณ์ และกระบวนการต่าง ๆ ถึงกัน การผสมผสานของโลกทางกายภาพ และโลกดิจิทัลนำเนื้อหาทั้งหมด เข้าสู่โดเมนดิจิทัลที่ซอฟต์แวร์มีอำนาจเหนือกว่า

โซลูชัน IoT สามารถช่วยให้ธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างโดยเซ็นเซอร์บนวัตถุทางกายภาพในโลกของอุปกรณ์เชื่อมต่ออัจฉริยะ ซึ่งข้อมูลนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้เผยให้เห็นรูปแบบ และข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อองค์กรสามารถเข้าใจสินค้าคงคลัง ที่มีอยู่จริง และสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็สามารถดำเนินการด้วยความแม่นยำที่ไม่อาจจินตนาการได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่องค์กรแบบลีนขั้นสูงสุด นี่จะไม่ใช่ตัวสร้างความแตกต่างที่ดี แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจดิจิทัลภายในสองปีข้างหน้า

Digital Economy คืออะไร

Digital supply networks คืออะไร

โดย Digital supply networks หรือ เครือข่ายอุปทานดิจิทัล ในขณะที่คาดว่า ชนชั้นกลางทั่วโลก จะขยายตัวเป็นสามเท่าภายในปี 2573 แต่ก็มีแรงกดดันเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับทรัพยากรทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งกำลังเติบโตในอัตราที่ช้าลง 1.5 เท่า

คำตอบของความไม่ตรงกันนี้ จะอยู่ที่การที่องค์กรต่าง ๆ แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยในแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แอปพลิเคชั่นการค้ายุคใหม่สามารถเติบโตได้ ซึ่งการแปลงเป็นดิจิทัลของทุกสิ่ง เป็นการสร้างเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนวิธีการจัดการการเพิ่มประสิทธิภาพ แบ่งปัน และสามารถปรับใช้การค้าโดยพื้นฐานได้นั่นเอง

Credit https://up388.com

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม /